f t
Nog

25

12

50

7

dagen

uur

minuten

seconden

wachten tot

HEKSENFESTIJN 2017

23 & 24 juni,Markt van Oudewater

Heksenfestijn hoort in het centrum en blijft in toekomst gratis toegankelijk

Onderzoek van Stichting Heksenfestijn levert waardevolle informatie voor aanpak

In november 2016 werd door ongeveer 500 personen een digitale enquête ingevuld. De organisatie die het Heksenfestijn jaarlijks organiseert is blij met deze respons. Voorzitter Ingrid van der Wijngaard: “In de eerste plaats willen wij, het Bestuur Stichting Heksenfestijn, iedereen die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen, hartelijk bedanken.” De enquête heeft een aantal belangrijke uitgangspunten opgeleverd.

In het centrum én gratis toegankelijk
In de enquête-uitslagen was een duidelijke voorkeur van de respondenten: “ het Heksenfestijn hoort thuis in het centrum van Oudewater en niet uitwijken naar een andere locatie hier buiten. Tevens werd het rekenen van een toegangsprijs door de enquêteresultaten weerlegd. De respondenten zijn zeer enthousiast over het programma, het kinderland, de artiesten, kortom: het Heksenfestijn moet blijven.  Ingrid van der Wijngaard: “Daar zijn we blij om”.

Goede samenwerking met de gemeente
Het bestuur van de Stichting Heksenfestijn heeft de enquêteresultaten ook gedeeld met de gemeente, zodat in de onderlinge samenwerking gezocht kan worden naar de beste oplossingen. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk wederom een mooi feest kunnen bouwen. De gemeente, met name gericht op openbare orde en veiligheid, is meegenomen in de besluitvorming rondom de toekomst van het Heksenfestijn. We weten nu allemaal wie wat doet en waarom.”

“Wij voelen ons gesterkt door alle mensen die reageerden op onze enquête en gaan absoluut een mooi festijn neerzetten in juni”, aldus de voorzitter.

Meer informatie:

Stichting Heksenfestijn Heksenfestijn Oudewater,
Ingrid van der Wijngaard

Email: info@heksenfestijn.nl


Programma 2017

Met dank aan al onze sponsoren o.a.


Foto's


Bestuur en vrijwilligers

  • Bestuur en vrijwilligers

  • Bouw commissie

  • Evenementen commissie

  • Sponsor commissie

  • Horeca commissie

  • Financiële commissie

  • Bestuur

< >